Egészséges Magyarországért Egyesület

Az EME nonprofit társadalmi szervezet, amely szakmai és érdekvédelmi koordinációs céllal, önkéntes társulás útján jött létre 1997-ben.

Az egyesület független, autonóm, politikamentes, pártok és képviselőjelöltek politikai kampányában nem vesz részt. Közhasznú tevékenységként oktató, illetve az ilyen munkát végző személyeket és szervezeteket támogat.

Az Egyesület fő célja az egészség, mint alapérték kibontakoztatásának mindenoldalú segítése, az egészséges életmód és a betegségmegelőzés ösztönzése, feltételeinek feltárása és kialakítása, az ezzel kapcsolatos korszerű ismeretek, készségek elterjesztése és fejlesztése Magyarországon. Az Egészséges Magyarország megteremtésében érdekelt magánszemélyek, intézmények, vállalkozások szövetségének létrehozása.

Ennek érdekében az alábbi kiemelt közhasznú célokat tűzi maga elé:
 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
 • tudományos tevékenység, kutatás
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • fogyasztóvédelem
Az Egyesület a fenti tevékenységek és a fenti célok megvalósításán túl az alábbi feladatokat is el kívánja látni:
 • az egészséges életmóddal kapcsolatos társadalmi tudás bővítése és az ehhez kapcsolódó szándékok, készségek felerősítése az ilyen célú kommunikációs programok, oktatások, társadalmi marketing szervezése és lebonyolítása, egészséges életmódot, ezen belül egészséges táplálkozást jelölő módszerek kialakítása és működtetése,
 • találkozók szervezése, az együttműködés ösztönzése a betegségmegelőzésben, az egészséges életmód alakításában érdekelt és érintett különböző társadalmi és gazdasági szereplők, intézmények, szervezetek között, az egészségmegőrzés interszektoriális gyakorlatának kialakítása érdekében,
 • az egészséges táplálkozási szokások kialakulásának elősegítése érdekében az egészséges táplálkozást elősegítő árucikkek forgalmazásában, illetve az ezzel kapcsolatos ajánlások elkészítése,
 • részvétel a dohányzás-, az alkohol- és a drogellenes küzdelemben, olyan programok támogatása és elvégzése, amelyek az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés komplex jellegét biztosítják és segítik elő,
 • az egészséges életmóddal, az egészségvédelemmel kapcsolatos kutatások támogatása és az ezekben való részvétel, a nemzetközi tapasztalatok gyűjtése és adaptációjának elősegítése, az így megszerzett tapasztalatok közismertté tétele,
 • az egészséges életmódot és a betegségek megelőzési lehetőségeit népszerűsítő kiadványok és produkciók létrehozása, megjelentetése és azok terjesztése.
Az Egyesület céljai elérése, feladatai megvalósítása érdekében:
 • támogatókat és támogatást szerez az életmód kutatásokhoz és a céljaival összefüggő kommunikációs feladatok megvalósításához,
 • különböző kiadványokat jelentet meg és terjeszt,
 • alapítványokat hozhat létre, vagy részt vehet ilyenek létrehozásában,
 • oktatást, szolgáltatást, tanácsadást végez,
 • gazdálkodási, vállalkozási tevékenységet folytathat közhasznú céljai megvalósítása érdekében.

Egyesületünk 2014. május 31. óta nem közhasznú szervezet.

Az Egészséges Magyarországért Egyesület megszüntetési eljárásának kezdő időpontja:

2017. február 23.

Az alapítvány megszűnését megállapító határozat száma és jogerőre elmelkedésének időpontja (mint egyéb, törvényben meghatározott adat):
Bejegyezve: Megszűnést megállapító határozat: Fővárosi Törvényszék. 28.P.20.947/2017/4. sz ítélet, jogerős: 2017. szeptember 5.